High-Performance Computing on the Intel® Xeon PhiTM: How to Fully Exploit MIC Architectures

Performance

von: Endong Wang · Qing Zhang · Bo Shen · Guangyong Zhang · Xiaowei Lu · Qing Wu · Yajuan Wang

Gebunden

ISBN: 978-3-319-06485-7

ISBN-10: 3-319-06485-1

Springer · 2014

S. auch:
2016TaschenbuchHigh-Performance Computing on the Intel® Xeon PhiTM: How to Fully Exploit MIC Architectures
2014PaperbackHigh-Performance Computing on the Intel® Xeon PhiTM: How to Fully Exploit MIC Architectures